16.3. edunvalvontakoulutus

16.3.2019 Osaston jäsenet Edunvalvontakoulutuksessa, toimistolla. Osallistujat saivat paljon uutta tietoa ja vanhaan päivitystä myös muonituspuoli oli kunnossa.

 
 

17.6. Osasto saunoi Lehmijärvellä.

Pienet Joulut Perttelissä